Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

only seen as a sin

does it really hurt so much?

i thought it would never be so painful again, i thought it could never be painful again

maybe that's why it hurts so badly

or maybe just because i want it so badly

https://www.youtube.com/watch?v=MgG51oUBRlk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου